Financovanie

FINANCOVANIE VÝSTAVBY

Ako každá seriózna stavebná spoločnosť aj firma JUKA stavby s.r.o. ponúka kvalitný servis.

Spôsob financovania riešime vždy individuálne podľa konkrétnej situácie, v ktorej sa klient nachádza. Základným pravidlom celej realizácie je, že dielo sa financuje postupne po zrealizovaných etapách a pevná zmluvná cena je základom finančnej stránky výstavby.Pokiaľ sa nerozhodnete niečo na dome oproti zmluve zmeniť, máte istotu, že cena nestúpne. V prípade, že chcete financovať výstavbu prostredníctvom hypotekárneho alebo stavebného úveru, vieme celý priebeh financovania zosúladiť s podmienkami, ktoré určí banka.

Celý proces pozostáva z uzavretia dvoch zmlúv. Prvou zmluvou je Rezervačná zmluva, táto zmluva predchádza Zmluve o dielo. Zmluvu o dielo bez vypracovanej projektovej dokumentácie neuzavrieme. Po podpise Rezervačnej zmluvy je klientovi k dispozícii projektant. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie následne uzatvárame Zmluvu o dielo, v ktorej sú už individuálne doriešené všetky podmienky a záležitosti vrátane financovania celej realizácie.

Splácanie ceny domu je rozložené do viacerých splátok, naviazaných na  presne definované a dohodnuté stupne výstavby.

Percentuálne splácanie určujeme vždy individuálne, pretože záleží na dohodnutých zmluvných podmienkach.

Našou silnou stránkou je ústretovosť, kvalitne odvedená práca za rozumnú cenu a záruka na odvedenú prácu.