Omietky

Voľba správnej omietky závisí v prvom rade od typu podkladu, čiže muriva, ktoré môžu tvoriť napríklad tehla, betón, sadrokartón či iné materiály. V prípade vonkajšej fasády zasa zohráva podstatnú úlohu aj typ použitého zatepľovacieho systému.

Omietky poznáme exteriérové a interiérové.Podľa spôsobu omietania zasa rozoznávame ručné a strojové omietky. Ručné omietky majú svojich priaznivcov najmä medzi remeselnými majstrami a ľuďmi, ktorí si omietky realizujú sami. Strojové omietky sa hodia tam, kde je potrebné omietnuť väčšie plochy a vyžaduje sa vysoká precíznosť spracovania. Receptúra takýchto omietok je vytvorená tak, aby mala optimálnu spotrebu materiálu, vyššiu výdatnosť i želaný efekt. Veľkej obľube sa tešia napríklad sadrové či vápenno-cementové strojové omietky.

Poznáme rôzne druhy omietok-vápenné, sadrové, silikónové, dizajnové a mnoho iných. So správnym výberom našim klientom vždy profesionálne poradíme.

Žiadosť o nezáväznú cenovú kalkuláciu