Kontakty

JUKA stavby  s r.o. – obchodný názov spoločnostiNárodná 34, 01001 Žilina

Kancelária a poštová adresa:Národná 34,
010 01 Žilina

Juraj Adamčík,  konateľ spoločnosti

00421 918 874 812

info@jukastavby.eu

Katarína Knap,  konateľ spoločnosti

00421 904 398 338

info@jukastavby.eu

www.jukastavby.eu

IČO: 48255530

DIČ: 2120104965

IČ DPH: SK2120104965

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

oddiel: Sro, vložka číslo:64129/L

Bankové spojenie: VÚB a.s.

SK8702000000003543564551

SWIFT – SUBASKBX

V prípade vášho záujmu nás kontaktujte. Tešíme sa na spoluprácu s vami!